Pemohon boleh membuat permohonan kursus yang ditawarkan melalui sistem baru IAB.

Sistem i-Permohonan Kursus

 

 

Maklumat lanjut sila layari www.iab.edu.my

Telefon : 03-6105 6100 (u/p: Pusat Pengurusan Teknologi)